CONTACT US

- Head office: 434 Truong Chinh Street, Tan Hung Thuan Ward, Dist.12, Ho Chi Minh city, Viet nam
Contact : 84-8-37194389 ( Vietnamese) Cell phone : 84-903 817756 ( English)
-
Manufacturing Workshop No.1:
Add: 84-86 DHT 45, Tan Hung Thuan Ward, Dist.12, Ho Chi Minh city, Viet nam
Tel: 84-8-62568455
- Manufacturing Workshop No.2:
Add: 114 ĐHT 03, Tan Hung Thuan Ward, Dist.12, Ho Chi Minh city, Viet nam
 

Full Name:
E-Mail Address:
Enquiry:

Find Us

CÔNG TY TNHH SX - TM -DV - XNK NGUYỄN HÒA
ĐT: 08.37194.389 (văn phòng) . ĐTDĐ: 0905.625.924 - Fax: 08.3592.3117
Email: contactus.nguyenhoaco@gmail.com
Copyright © 2014 - 2016:nguyenhoavn.com